Adolf Edmund Severin Andersson

Födelsedatum:1866-07-07
Dödsdatum:1930-12-12
Gravsatt:1930-12-21
Ort:Gryteryd, Timmersh
Gravnummer:G1 D 47

Gravsatta inom samma gravplats