Anna Josefina Bengtsson

Födelsedatum:1872-12-19
Dödsdatum:1955-08-05
Gravsatt:1955-08-14
Ort:Gryteryd, Timmersh
Gravnummer:G1 D 5

Gravsatta inom samma gravplats