Ida Matilda Andersson

Födelsedatum:1867-04-21
Dödsdatum:1960-02-09
Gravsatt:1960-02-21
Ort:Gryteryd, Timmersh
Gravnummer:G1 D 47

Gravsatta inom samma gravplats