Karl Ludvig Carlsson

Födelsedatum:1901-06-30
Dödsdatum:1982-07-03
Gravsatt:1982-07-09
Ort:Gryteryd
Gravnummer:G1 D 38

Gravsatta inom samma gravplats