Lars-Edvard Carlsson

Födelsedatum:1865-03-15
Dödsdatum:1937-06-15
Gravsatt:1937-06-24
Ort:Gryteryd
Gravnummer:G1 D 38

Gravsatta inom samma gravplats