Noak Alfred Bengtsson

Födelsedatum:1851-11-09
Dödsdatum:1920-06-02
Gravsatt:1920-06-13
Ort:Gryteryd, Timmersh
Gravnummer:G1 D 5

Gravsatta inom samma gravplats