Wilhelmina Kristina Andersson

Födelsedatum:1850-09-17
Dödsdatum:1919-10-22
Gravsatt:1919-11-01
Ort:Gryteryd, Rösh S
Gravnummer:G1 D 31