Ernst Alfred Johansson

Födelsedatum:1888-10-01
Dödsdatum:1955-08-09
Gravsatt:1955-08-19
Ort:Gryteryd, Böjeryd S
Gravnummer:G1 D 45

Gravsatta inom samma gravplats