Nils Ragnar Josefsson

Födelsedatum:1917-11-07
Dödsdatum:1970-08-07
Gravsatt:1970-08-15
Ort:Gryteryd, Bäck
Gravnummer:G1 D 26