Sven Elof Magnusson

Födelsedatum:1865-03-30
Dödsdatum:1935-09-05
Gravsatt:1935-09-15
Ort:Gryteryd
Gravnummer:G1 D 25