Göte Lennart Svennegren

Födelsedatum:1929-01-29
Dödsdatum:2010-01-23
Gravsatt:2010-02-05
Ort:Gryteryd
Gravnummer:G1 D 8

Gravsatta inom samma gravplats