Karl Hugo Gerhard Åman

Födelsedatum:1937-02-01
Dödsdatum:1949-01-16
Gravsatt:1949-01-30
Ort:Gryteryd, Timmersh
Gravnummer:G1 D 67

Gravsatta inom samma gravplats