Selma Andersson

Födelsedatum:1876-09-12
Dödsdatum:1955-04-02
Gravsatt:1955-04-11
Ort:Gryteryd, Timmersh
Gravnummer:G1 D 56

Gravsatta inom samma gravplats