Torsten Albert Bengtsson

Födelsedatum:1904-05-26
Dödsdatum:1969-03-07
Gravsatt:1969-03-15
Ort:Gryteryd, Barslida
Gravnummer:G1 D 15

Gravsatta inom samma gravplats