Emma Albina Josefsson

Födelsedatum:1908-10-11
Dödsdatum:1942-09-14
Gravsatt:1942-09-23
Ort:Gryteryd, Bäck
Gravnummer:G1 E 29

Gravsatta inom samma gravplats