Hanna Severina Femberg

Födelsedatum:1894-01-26
Dödsdatum:1958-11-13
Gravsatt:1958-11-23
Ort:Ärla, Söd. län
Gravnummer:G1 E 2