Hulda Viktoria Jeppsson

Födelsedatum:1897-05-21
Dödsdatum:1983-09-02
Gravsatt:1983-09-10
Ort:Gryteryd, Eldsh S
Gravnummer:G1 E 18

Gravsatta inom samma gravplats