Ida Albertina Larsson

Födelsedatum:1878-05-22
Dödsdatum:1967-04-01
Gravsatt:1967-04-07
Ort:Gryteryd, Timmersh
Gravnummer:G1 E 4

Gravsatta inom samma gravplats