Josef Vilhelm Carlsson

Födelsedatum:1871-03-04
Dödsdatum:1965-03-23
Gravsatt:1965-04-03
Ort:Gryteryd, Bäck
Gravnummer:G1 E 29

Gravsatta inom samma gravplats