Josefina Larsson

Födelsedatum:1897-05-05
Dödsdatum:1971-12-12
Gravsatt:1971-12-18
Ort:Gryteryd, Eldsh S
Gravnummer:G1 E 20

Gravsatta inom samma gravplats