Josefina Maria Land

Födelsedatum:1891-07-02
Dödsdatum:1971-12-16
Gravsatt:1971-12-22
Ort:Gryteryd, Barslida
Gravnummer:G1 E 11

Gravsatta inom samma gravplats