Lars Gottfrid Larsson

Födelsedatum:1896-06-18
Dödsdatum:1967-05-09
Gravsatt:1967-05-20
Ort:Gryteryd, Eldsh S
Gravnummer:G1 E 20

Gravsatta inom samma gravplats