Matilda Gustavsson

Födelsedatum:1883-04-24
Dödsdatum:1954-07-26
Gravsatt:1954-08-01
Ort:Gryteryd, Timmershul
Gravnummer:G1 E 5

Gravsatta inom samma gravplats