Fritz Gunnar Andersson

Födelsedatum:1898-03-07
Dödsdatum:1962-03-23
Gravsatt:1962-03-31
Ort:Gryteryd, Timmersh
Gravnummer:G1 E 22

Gravsatta inom samma gravplats