Fritz Gustaf Jeppsson

Födelsedatum:1894-02-17
Dödsdatum:1969-09-02
Gravsatt:1969-09-13
Ort:Gryteryd, Eldsh S
Gravnummer:G1 E 18

Gravsatta inom samma gravplats