Herman Sigurd Johansson

Födelsedatum:1902-04-19
Dödsdatum:1960-08-04
Gravsatt:1960-08-13
Ort:Gryteryd, Hensnäs
Gravnummer:G1 E 12

Gravsatta inom samma gravplats