Janne Set Gustavsson

Födelsedatum:1885-09-13
Dödsdatum:1963-03-02
Gravsatt:1963-03-10
Ort:Gryteryd, Timmersh
Gravnummer:G1 E 5

Gravsatta inom samma gravplats