Jenny Adelina Carlsson

Födelsedatum:1877-04-02
Dödsdatum:1965-01-29
Gravsatt:1965-02-06
Ort:Gryteryd, Bäck
Gravnummer:G1 E 29

Gravsatta inom samma gravplats