Johan Anders Birger Bertilsson

Födelsedatum:1988-06-04
Dödsdatum:1950-08-31
Gravsatt:1950-09-09
Ort:Gryteryd, Eldsh N
Gravnummer:G1 E 42

Gravsatta inom samma gravplats