Johan Artur Jansson

Födelsedatum:1914-12-21
Dödsdatum:1966-04-06
Gravsatt:1966-04-15
Ort:Gryteryd, Timmersh
Gravnummer:G1 E 24