Josef Larsson

Födelsedatum:1872-10-06
Dödsdatum:1956-09-21
Gravsatt:1956-09-30
Ort:Gryteryd, Timmersh
Gravnummer:G1 E 4

Gravsatta inom samma gravplats