Lars Arnold Sune Larsson

Födelsedatum:1921-05-03
Dödsdatum:1964-08-01
Gravsatt:1964-08-09
Ort:Gryteryd, Eldsh S
Gravnummer:G1 E 20

Gravsatta inom samma gravplats