Rut Eliasson

Födelsedatum:1888-07-11
Dödsdatum:1957-07-01
Gravsatt:1957-07-06
Ort:Halmstad
Gravnummer:G1 E 3