Sigrid Maria Andersson

Födelsedatum:1907-06-13
Dödsdatum:1982-11-26
Gravsatt:1982-12-02
Ort:Gryteryd, Timmersh
Gravnummer:G1 E 22

Gravsatta inom samma gravplats