Teodor Johannesson

Födelsedatum:1884-09-25
Dödsdatum:1976-08-28
Gravsatt:1976-09-04
Ort:Gryteryd, Böjeryd S
Gravnummer:G1 E 33

Gravsatta inom samma gravplats