Elsa Maria Hultman

Födelsedatum:1957-07-26
Dödsdatum:1957-08-15
Gravsatt:1957-08-24
Ort:Sandvik, Boxhult
Gravnummer:S1 B 12

Gravsatta inom samma gravplats