Göte Axel Magnus Härde

Födelsedatum:1906-02-09
Dödsdatum:1959-07-03
Gravsatt:1959-07-10
Ort:Stockholm
Gravnummer:S1 B 29

Gravsatta inom samma gravplats