Anna Johanna Dahlgren

Födelsedatum:1852-06-23
Dödsdatum:1937-08-21
Gravsatt:1937-08-29
Ort:Sandvik, Björnakull
Gravnummer:S1 B 5

Gravsatta inom samma gravplats