Edvard Carlsson

Födelsedatum:1872-03-25
Dödsdatum:1944-10-08
Gravsatt:1944-10-15
Ort:Sandvik, N Finnanäs
Gravnummer:S1 B 7-8

Gravsatta inom samma gravplats