Erik Otto Einar Corneliusson (Carlsson)

Födelsedatum:1906-02-16
Dödsdatum:1938-06-13
Gravsatt:1938-06-19
Ort:Burseryd (Sandvik)
Gravnummer:S1 B 22

Gravsatta inom samma gravplats