Anna Erika Grahn

Födelsedatum:1902-02-08
Dödsdatum:1929-11-09
Gravsatt:1929-11-17
Ort:Dalby
Område: 1
Gravnummer:DN 1 8a

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby