Anna-Stina I Jönsson

Födelsedatum:1920-07-03
Dödsdatum:1998-12-29
Gravsatt:1999-05-04
Ort:Dalby
Område: 1
Gravnummer:DN 1 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby