Edvin H Andersson

Födelsedatum:1908-11-26
Dödsdatum:1978-10-12
Gravsatt:1978-10-21
Ort:Dalby
Område: 1
Gravnummer:DN 1 8b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby