Edvin H Andersson

Lantbrukare | Dalby

1908-11-26 Födelsedatum
1978-10-12 Dödsdatum

Gravsatt: 1978-10-21

DN 1 8b

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats