Gerda C Andersson

Födelsedatum:1903-08-23
Dödsdatum:1983-03-02
Gravsatt:1983-06-03
Ort:Kornet 1, Dalby
Område: 1
Gravnummer:DN 1 1b

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby