Karl Peter Engquist

Födelsedatum:1862-06-04
Dödsdatum:1928-05-31
Gravsatt:1928-05-31
Ort:Dalby
Område: 1
Gravnummer:DN 1 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby