Nils Olof Andersson

Födelsedatum:1857-11-21
Dödsdatum:1923-06-24
Gravsatt:1923-06-29
Ort:Dalby
Område: 1
Gravnummer:DN 1 16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby