Alva A Jönsson

Födelsedatum:1907-07-18
Dödsdatum:1976-05-12
Gravsatt:1976-05-19
Ort:Godemannen 1
Gravnummer:DN 10 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby