August Olsson

Lantbrukare | Dalby 30

1894-01-06 Födelsedatum
1931-05-21 Dödsdatum

Gravsatt: 1931-05-27

DN 11 3

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats