Bengt Allan Dermond Bengtsson

Födelsedatum:1928-07-09
Dödsdatum:1932-02-12
Gravsatt:1932-02-21
Ort:Dalby 31
Gravnummer:DN 11 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby