Elna Palm

Änkefru | Ratten 1

1866-02-13 Födelsedatum
1957-08-24 Dödsdatum

Gravsatt: 1957-08-31

DN 11 5

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats